Var får man egentligen fiska och vad krävs?
Regler för fiske

Var får man egentligen fiska och vad krävs?

I Sverige finns det en allemansrätt som gör att man får använda naturen relativt fritt. För fiske finns det dock en hel del regler för vad man får fiska och inte. Ofta har kommuner, länsstyrelse och liknande kunskap om vad som gäller i olika län, och det är fiskarens uppgift att ta reda på det.

Vad krävs för att få fiska?

För att man ska få fiska kan det krävas lite olika saker beroende på var och hur man ska fiska. Om det gäller havsfiske krävs för det mesta inget fiskekort men man måste veta hur stora fiskar man fångar och för det kan våg och måttband vara bra. Det kan också vara klokt att ha tillgång till en mobiltelefon eller liknande så att man kan rapportera in sin fångst om det krävs.

Om man ska fiska i en å, älv eller sjö krävs det fiskekort i de allra flesta fall. Förutom det måste man såklart också ha sin fiskeutrustning med mera med sig till fiskeplatsen. Man kan också ha tillstånd från markägaren och då räknas även det som giltigt.

När är det tillåtet att fiska?

I regel kan man säga att man får fiska året runt. Det kan dock i vissa vattendrag finnas restriktioner då fisken leker, eller då man planterar ut ny fisk. Under resten av året kan man dock fiska men ofta förekommer det att vissa fiskarter bara får fiskas upp under vissa av årets månader. Det betyder att man till exempel bara kan få fiska gädda under juli till september, eller lax mellan mars och maj. De här reglerna varierar stort och det är klokt att kolla upp dem om man känner sig lite osäker.

Vad kan hända om reglerna inte följs?

Om man inte följer reglerna som gäller för fiske kan man få böter. Om det är allvarliga regelbrott som gjorts kan fängelse också vara ett straff. Många gånger förbjuds man också från att fortsätta fiska och det kan också vara så att fiskeutrustningen beslagtas. Om det bara är ett metspö kanske det inte är så dyrt men en stor fiskeutrustning kan kosta flera tusen kronor och det vill man ofta inte förlora.

Måste man ha fiskekort för allt fiske?

När det gäller fiskekorten har det länge funnits lite av en gråzon. Många har menat att det inte bör krävas fiskekort för mete, andra att nätfiske ska vara fritt medan andra menar att man bara ska behöva betala för fisket om man fångar något. I dag är det dock som så att alla typer av fiske kräver fiskekort eller tillstånd av markägaren om det inte rör sig om fiske i havsvatten. Om man känner sig osäker är det alltid bra att rådfråga någon mer sakkunnig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *