Olika fisketekniker

Bli självförsörjande på fiske och odling

Trenden om att bli självförsörjande på mat växer allt mer. Det har enorma fördelar för såväl hälsan som miljön att leva på sin egen tomtmark och vatten. Att vara självförsörjande innebär oftast att ha en gård på landet där du har möjlighet att odla, fiska och förbereda maten för egen del. Målet är att bliContinue Reading “Bli självförsörjande på fiske och odling”

Olika fisketekniker

Trivseln ökar med rätt kläder

Det är stor skillnad mellan sportfiske och industriellt fiske. Det behövs logistik för att kunna hålla en besättning på ett fiskefartyg som måste tillryggalägga långa distanser för att finna fisk och därför av kostnadsskäl är ute flera veckor i taget. Förutom drivmedel och andra förnödenheter behövs det såväl kock som medicinsk personal, och varje sjömanContinue Reading “Trivseln ökar med rätt kläder”