Olika fisketekniker

Bli självförsörjande på fiske och odling

Trenden om att bli självförsörjande på mat växer allt mer. Det har enorma fördelar för såväl hälsan som miljön att leva på sin egen tomtmark och vatten. Att vara självförsörjande innebär oftast att ha en gård på landet där du har möjlighet att odla, fiska och förbereda maten för egen del. Målet är att bliContinue Reading “Bli självförsörjande på fiske och odling”