Olika fisketekniker

Trivseln ökar med rätt kläder

Det är stor skillnad mellan sportfiske och industriellt fiske. Det behövs logistik för att kunna hålla en besättning på ett fiskefartyg som måste tillryggalägga långa distanser för att finna fisk och därför av kostnadsskäl är ute flera veckor i taget. Förutom drivmedel och andra förnödenheter behövs det såväl kock som medicinsk personal, och varje sjömanContinue Reading “Trivseln ökar med rätt kläder”